Kontakt

Koordinator

Koordinator

Palle Mikkelsen

Kontoret er lukket i uge 42

shopicitygrenaa@gmail.com

86 51 74 64

Bestyrelsen

Formand

Carsten Thygesen

Frisør Thygesen

crt@pc.dk

Næstformand

Torben Johansen

Viden Djurs

tojo@videndjurs.dk

Kasserer

Elin Andersen

Ret & Råd

ea@ret-raad.dk

Best. medlem

Henrik Sørensen

Lokalavisen

henrik.sorensen@lokalavisen.dk

Best. medlem

Berit Christensen

Cin

berit@cin-shop.dk

Best. medlem

Lise Kristensen

Djurslands Bank

lk@djurslandsbank.dk

Best. medlem

Henning Meisler

Louis Nielsen

henning.meisler@louisnielsen.dk

1. Suppleant

Conni Elgaard

Bog & idé

4851@bogpost.dk

2. Suppleant

Martin Nielsen

Talkompagniet

mn@talkompagniet.dk

Aktivitetsudvalg

Koordinator

Palle Mikkelsen

shopicitygrenaa@gmail.com

Pernille Lind

Paw Sko

gr05@pawsko.dk

Jette Sejersen

SPORT24 Grenaa

grenaa@sport24.dk

Susanne Rasmussen

Salon Marzell

m.e.rasmussen@teliamail.dk

Hanne Rasmussen

Bolignyt

web@bolignyt.dk

Torben Johansen

Viden Djurs

tojo@videndjurs.dk

Henrik Sørensen

Lokalavisen

henrik.sorensen@lokalavisen.dk

Helle Bager

VID Butikken

hb@videndjurs.dk

Medlemsudvalg

Berit Kristensen

Cin

berit@cin-shop.dk

Elin Andersen

Ret & Råd

ea@djurslands.ret-raad.dk

Byudviklingsudvalg

Claus Rasmussen

Cin

claus@cin-shop.dk

Henning Meisler

Louis Nielsen

henning.meisler@louisnielsen.dk

Carsten Thygesen

Frisør Thygesen

crt@pc.dk

Markedsføringsudvalg

Hanne Rasmussen

Bolignyt

web@bolignyt.dk

Henrik Sørensen

Lokalavisen

henrik.sorensen@lokalavisen.dk

Palle Mikkelsen

ShopiCity Grenaa

shopicitygrenaa@gmail.com