Sammen skaber vi liv i Grenaa

ShopiCity Grenaa er en forening der er båret af detailhandelen, hotel & restaurationsvirksomheder, liberale, finansielle og kulturelle aktører, som har en særlig interesse i liv og oplevelser i Grenaa.

ShopiCity Grenaa arbejder for at styrke Grenaas position på ethvert område, og gennemfører en lang række af events, markedsføringskampagner og oplevelser spredt ud over hele året.

Målsætningen er at fastholde og udvikle de gode og hyggelige indkøbs oplevelser, og manifestere Grenaa som en på alle måder rigtig god handelsby.

 

Som medlem for du bla. flg.:
(Priser og vedtægter i bunden af siden)

Aktiviteter i byen:

- Aktivitetskalenderen og kan se alle arrangementerne og se de særlige åbningstider
- Mulighed for at sætte dit præg på aktiviteterne.
- Deltage i medlemsmøder - lær andre medlemmer at kende
- Deltage i netværksmøder - mød indehavere/ansatte fra andre virksomheder

Medier:

- Reduceret pris på annoncering hele året i Lokalavisen
- Fælles annoncering af aktiviteter og liv i Grenaa 
- Virksomheden vises på vores hjemmeside med bla. link til egen hjemmeside.
- Adgang til annoncering i vores elektroniske kuponhæftet til lav pris

Turisme:

- Bykort
- Underholdning til både lokale og turister i sommerferien
- Gennem Destination Djursland bidrager vi til at vores nabolande og danske turister får kendskab til Grenaa

Julebyen:

- Julehygge med julemand, sang, hestevogn og juletræstænding
- Vi arbejder målrettet på at sikre vores julebelysning

Flere fordele:

- Mulighed for at modtage digitale gavekort
- Medejerskab i ShopiCity, som er en del af et større nationalt samarbejde
- Jævnlig information om aktiviteter, møder m.m.
- Dialog med Norddjurs Kommune

Mission - Vision - Værdier

Mission:

ShopiCity Grenaa er en erhvervsrettet forening, hvor man i et fællesskab arbejder for at tiltrække flere kunder til Grenaa by.
Dette gøres gennem attraktiv aktiviteter og events, fælles kampagner og markedsføring.
ShopiCity er proaktiv i fremtidens byudvikling og er med til at skabe de bedste byrammer for at drive en god virksomhed. 

Vision:

"Handelsbyen på Djursland året rundt".
Grenaa: Djurslands attraktive, levende og foretrukne handelsby.

ShopiCity vil opnå dette gennem oplevelsesrige events, målrettet udvikling og evaulering, fælles indsats og opbakning fra medlemmer, markedsføring og branding samt et frugtbart samarbejde med flere samarbejdspartnere, herunder Norddjurs Kommune. 

ShopiCity Grenaa er et naturligt bindeled til lokale kunder, kunder på Djursland og turister.

Værdier:

Forudsætningen er en attraktiv - skabende - involverende - lyttende - givende - nytænkende og handlekraftig forening for medlemmer og by, samt et højt niveau i alt hvad vi gør. 

Vedtægter

Priser

Som nyt medlem i ShopiCity Grenaa får du 20% rabat på de første 6 måneders medlemsskab.

Kontakt Koordinator Palle Mikkelsen 86 51 74 64 for et uforpligtende møde om et medlemsskab i ShopiCity Grenaa - og bliv en del af fællesskabet i byen